Вступ

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Час – це створений намір, який рухається до своєї реалізації. Час іде, його не зупинити. Люди приходять і йдуть, але час як створює людину, так і руйнує її. Всі живі істоти та сама природа підкоряються силі часу. Час ніколи не зупиняється і нікого не чекає, він невловний, чи то питання життя, чи смерті, створення чи руйнування.

Проте людина навчилася використовувати час собі на благо, зробила його своїм помічником на життєвому шляху. Дія (карма) – це посередник між людиною і часом. Адже всі дії здійснюються з визначеною швидкістю. Тому рух – це сила (шакті). Рух – це життя, а зупинка на шляху подібна смерті, це стан трупа (шав). Якщо з'єднати Шакті та Шав, то вийде Шива. Таким чином, з'єднання матеріального і духовного, з'єднання свідомості та фізичного тіла означає новий початок, нове народження.

В цьому світі може трапитися що завгодно. Так було і так буде. Бо час завжди в русі, він наповнений чимось: творенням чи руйнуванням. Але дію можна зупинити, можна змінити її напрям. Між дією та часом існує щось схоже на домовленість. Вони ніби домовляються з приводу одного і того ж явища: яким буде його результат, творення чи руйнування. Дія, рух, час – кожне з них доповнює інші два й одночасно існує саме по собі. І саме людина здатна звернути ці явища собі на благо. У дії є визначеність, у часу – швидкість проходження, в русі – напрям. Людина – розумна істота, вона вміє міркувати, будувати плани, створювати наміри – хороші чи погані. Від благих чи поганих намірів людини залежить, чи буде йти процес творення, чи процес руйнування. З процесами творення і руйнування нерозривно пов’язані сила дії та усвідомлення часу, напрям руху та усвідомлення величі природи.

Дія містить в собі намір і його зовнішній прояв. Намір з плином часу формує риси індивідуальності. Індивідуальна свідомість прояснюється, усвідомлює себе та прагне до самовираження. Це і є проявлений світ, світ живих істот, це – сам Бог. Процес усвідомлення дає відчуття сили, наближає нас до тонкого світу, наближає нас до безмежного. Якщо людина починає усвідомлювати, що таке матеріальний світ, що таке життя і що мая – велика ілюзія, то вона стає особливою. В цьому і полягає справжня йога: справжнє з'єднання людини та природи, дії та часу, духовного та ілюзії, наміру і його втілення. Це – робота розуму. Це – неприв’язаність, це те, що стало проявленим. Дія занурена в процес. Дія формує свій результат: творення чи руйнування.  Вона з’єднує природу і людину з часом. Десь відбувається з'єднання, синтез, а десь розкладання.

Дія приводить до завершення, до досконалості. Саме дія визначає початок, саме вона дає зрозуміти, що таке початок і що таке кінець. Дія – це властивість природи (пракриті) та духовний обов’язок (дхарма) кожної людини. Ми можемо прослідкувати цей зв'язок на прикладі розуму та Місяця. Розум пов'язаний з людиною, а Місяць з природою. В розумі відбивається навколишній світ, в розумі виникають бажання та плани. Розум створює як благі, так і погані наміри. Він може бути спрямований як на зовнішній світ, так і на світ внутрішній. Між розумом та Місяцем теж існує сила тяжіння, між ними є дещо спільне: і розум, і Місяць тяжіють до свого центру. Адже всі природні явища мають свій центр тяжіння. І всі явища володіють власною енергією, джерело якої завжди розміщене в самому центрі. Енергія може бути спрямована всередину, до центру, чи розширюватися зовні. Подібні процеси відбуваються як на Місяці, так і в розумові людини. Фази Місяця і все, що на ньому відбувається, впливає на нашу планету. Те ж саме можна сказати й про вплив планети Земля на Місяць. На Місяць діє Сонце. І собі хмари впливають на сонячне світло, яке йде до Землі. Все, що відбувається на Землі, знаходиться під впливом Сонця, Марса, Венери та Юпітера. Всі фізичні тіла мають центр тяжіння, навколо якого вони й обертаються, чи просто до нього тяжіють, залишаючись нерухомими. Цей центр і є Шива, який проявляє себе то в образі Шиви, то в образі Шакті, коли він на деякий час віддаляється від центру, а потім повертається. Це і є Бог, Брахма, Аллах.

У безмежності існує центр. І тонке проявляє свою активність в безмежному. Існує час, дія, ум та рух. Саме в русі проявляється свідомість. Вона подібна світлу, блискавці, течії ріки. Причиною всього цього є час, бажання, вираження, в яких дія може обернутися як кайданами, так і звільненням. Вона і створює, і руйнує.

Коли враження минулих дій – карми, пов’язані з рухом і часом, вони стають обмеженням, прив’язаністю, яка може проявити себе як з позитивного, так і з негативного боку стосовно напряму дії, часу і ситуації, що склалася. Цей досвід, ці відчуття асоціюються з переживаннями людини, одночасно є її найбільшим досягненням.

Кожна клітина, кожна частинка в природі одухотворена. В кожній клітині присутній Шива, в кожній речовині – Брахма. В будь-якій речовині ви знайдете Аллаха і побачите, що Всевишній керує найменшою частинкою. Кожне матеріальне проявлення одухотворене, воно має власну свідомість. У всіх явищах матеріального світу присутній як духовний початок (Шива), так і енергія (Шакті). Те ж саме можна сказати й про людину. Кожна людина – це Шива і через людину проявляється божественна енергія, Шакті. Один бік людини тягне його до творення, інший – до руйнації. Так відбувається не тільки з людьми, але і з планетами, зірками, хмарами. Вся природа влаштована за єдиним законом. Хтось поглинає сонячне світло, а хтось прямує до чорної діри.

У людини свій власний образ дій, своя швидкість і напрям руху, свої обмеження. Дія має власний напрям, який веде або до творення, або до руйнування. І людина це прекрасно усвідомлює. Саме такий вид знання і є божественним. Пізнання свого істинного «Я» наближає нас до осягнення Істини, яка проявляється на зовнішньому плані, перетворюючись у слова та звуки. І вимовлені (чи записані) слова виражають цю істину в проявленій формі. Так людина може донести цю істину до інших людей. Але слова, написані чи вимовлені, залежать від часу, коли вони були вимовлені чи написані, залежать від ситуації. Ось чому істина однієї людини не може стати істиною іншої людини, якщо тільки вона не виходила з самого центру, якщо тільки Вища Істина не вибрала того, хто говорить, в якості свого власного рупора. Адже слова – це всього лише зовнішнє вираження, вони використовуються в описі повсякденних процесів, а ці процеси мінливі. Але якщо зовнішня істина, поєднавшись з внутрішньою, розчиняє в собі тимчасову істину і занурює людину в океан блаженства, то таку істину можна назвати божественним натхненням.

Кожне явище, до того як воно зображається у словесній формі, спочатку проявляється в думках. Думки течуть вільним потоком. Тут ми бачимо і роздуми, і міркування, хороші та погані наміри. Наші думки подібні невпинним хвилям, які виникають та зникають в океані відчуттів та емоцій, між берегами уяви та віри. Вони стають причиною розвитку та руйнування, і таким чином знаходять своє зовнішнє проявлення. У відчуттях є деяка постійність. Думки течуть крізь відчуття. Крізь думки та відчуття проходить світло свідомості, світло душі. Розум завжди знаходиться в тому чи іншому стані, він без кінця дає оцінку – чи то симпатія, чи антипатія. Розум постійно схиляє в бік хороших чи поганих намірів, оцінює те, що відбувається, з точки зору вигоди чи збитку для себе. Це – властивість розуму, його особливість. Водночас душа нерухома. В ній є гармонія. Вона  явище тонкого світу. Вона вічна. Саме душа – це і є Брахма, Всевишній, Бог, Аллах.

Всі предмети і явища тяжіють до свого центру. Всі предмети і явища проявленого світу являють собою свідчення існування тонкого безмежного вічного духовного світу. Зовнішнє і внутрішнє з'єднане як з людиною, так і з зовнішнім світом, як з'єднане з центром, так і з космосом. Людина отримує енергію зі свого центру, але знаходиться під впливом космічних процесів. Космос також тяжіє до свого центру, але керується вищими силами. Космос, так само як і людина, прагне до самореалізації. Людина повинна досягнути стану просвітлення, стати подібною Шиві. Людина вже і так подібна Шиві, Брахмі, своїй істинній сутності, але повинна це усвідомити.

Зазвичай людина знаходиться під впливом того, що говорять їй ум та інтелект. Вона знаходиться під впливом емоцій та відчуттів, які виходять від органів відчуттів. А органи відчуттів з'єднують людину із зовнішнім світом. Зовнішній світ з'єднаний з простором, який з'єднаний з космосом. Космос з'єднаний з Брахмою, творцем, який, і собі з'єднаний з тонким світом. Тонкий світ безмежний. Можна сказати й навпаки, що безмежність – це тонкий світ. Людина ж дивиться в обидва боки – на зовнішній світ, і на світ внутрішній. Рух відбувається як на зовнішньому, так і на внутрішньому плані. Рух – це дія, карма. В дії, діяльності, яка спрямована на отримання особистої користі чи на благо світу, полягає релігійний обов’язок людини – дхарма.

Розум знаходиться під впливом Місяця, Місяць – під впливом Землі, Земля – під впливом Сонця. Інтелект наслідує ум, на який, і собі, впливають такі планети як Меркурій, Юпітер та Венера, а також Сонце. І все це призводить до руйнівних чи творчих тенденцій.

Душа (Атма) з'єднана із Всевишнім (Параматмою). Тут є і природний початок (Пракриті), тут є і духовний початок (Пуруша). Тут є і свідомість, і матерія. Саме Всевишній (Параматма) є тою істиною основою, тим центром, з якого виходить головний імпульс, який призводить до розвитку. І тут же міститься насіння майбутнього руйнування. Тому в душі два обличчя: творче і руйнівне. Хоча обидва ці початки ніби з'єднані в одне, але вони не можуть до кінця об'єднатися. І між двома цими полюсами знаходиться стан динамічної рівноваги. Подібно тому, як в космосі є “біла” порожнеча і порожнеча “чорна”, чорні діри. Але обидва види порожнечі зливаються в одну безмежну пустоту тонкого світу.

Ядро є основою всього. Саме ядро – це основний елемент матеріального світу. Це – Адвайта, Вішуддхадвайта, цілий, неподільний елемент. Але саме воно перетворюється в подвійне, стає причиною подвійності. Воно ділиться чи об'єднується з іншими ядрами, що призводить до руху, до виникнення світла. Коли два ядра починають рухатися, зіштовхуються один з одним чи з'єднуються разом, то це призводить до нового виду існування. Свідомість проникає крізь матерію, світло проникає крізь пітьму. Зіштовхуючись із враженнями розуму, свідомість формує атму (дживатму), тобто душу  живої істоти. Душа активується і починає свій рух в бік “білої” чи “чорної” діри. Таким чином атоми прямують в бік розвитку чи в бік падіння.

Причиною будь-якого об’єднання можна назвати творення. В цього процесу є власна швидкість розвитку, власна течія. В цій течії є енергія, світло. В русі є сила. І все це створює матеріальний світ у всіх його проявленнях. Кожен атом містить енергію, енергія несе світло, яке тече з деякою швидкістю. Все це напрямлено на благо чи на збиток. Те ж саме гармонійно існує і в електронах, і в протонах, і в нейтронах. Ця сила, цей рух, цей потік присутній і в людині. Це – сила життя, прана, життєва сила, яка іде з зовнішнього світу у світ внутрішній і з внутрішнього світу в зовнішній. Два ці потоки гармонійно об'єднані. Енергія тече двома каналами: по іді та пінгалі. Два ці потоки зустрічаються в сушумні.

З цієї причини можна сказати, що на людину, як і на всі живі істоти, впливає все, що відбувається в космосі. Чи можна сказати по іншому: напрям думок та вчинків всіх живих істот впливає на те, що відбувається в космосі. В космосі рухається нескінченна кількість зірок та планет. І всі вони рухаються своєю власною орбітою. Всередині людського тіла теж знаходиться нескінченна кількість судин, по яких тече кров. І ця течія крові спрямована в бік різних клітин. По організму рухається нескінчена кількість лейкоцитів. Всі вони також чи дарують життя чи забирають його. У космічному колообігу одна частинка стикається з іншою та відбувається процес творення чи процес руйнування. Те ж саме відбувається в людському організмі. Це з'єднання відбувається як в природі, так і в житті людини. Адже людина живе у фізичному тілі. Вона також подібна небесним тілам: планетам та зіркам. Вона подібна нашій планеті Земля, подібна воді. Вона подібна повітрю. Для численних клітин космосом та всесвітом є тіло людини.

В людському організмі є різні енергетичні центри. Живі клітини, тяжіючи до них, вважають їх центром свого всесвіту і намагаються пізнати свою власну істину, так само як людина, яка вважає центром свого всесвіту небесні тіла, планети та сузір'я, шукає власну істину. В істот, які населяють інші планети, теж є власна істина. Такі ж світи існують для живих істот, які живуть у воді, для мікроорганізмів, які живуть в повітрі та вогні, у них теж є свій світ, своя земля і своє небо. На багатьох планетах та сузір'ях, у різних видів живих істот є власні світи. Ці живі істоти володіють тілами, які займають властиве їм положення в просторі, і знаходяться у своєму стані. Вони також рухаються певним чином і з властивою їм швидкістю, і всі вони також прагнуть до самопізнання. Тіло для всіх живих істот є інструментом пізнання навколишнього світу та поточної ситуації, воно слугує для отримання досвіду та самовираження. За допомогою тіла можна пізнати матерію та свідомість, пізнати різницю між пітьмою та світлом.

Якщо у когось немає фізичного тіла, то для нього нічого не існує: немає ні його самого, ні навколишнього світу, ні космосу, ні Бога. Якщо є тіло, то є його центр, є внутрішня сутність, є процес розвитку. Якщо є тіло, то функціонують і органи відчуттів. Коли все це знаходиться в активному стані, то людина сприймає навколишній світ, усвідомлює свій власний центр тяжіння. Саме так світ живих істот пізнає Бога.

Тіло купається у хвилях відчуттів та емоцій. Занурюється у свій внутрішній світ. Тіло функціонує: бачить, чує, читає, пише, відчуває. І увесь цей досвід сприймається як досвід пізнання зовнішнього світу.

Людина перебуває в обох станах. Її думки перебувають чи в тонких формах, чи в словах, намірах і у вираженнях цих намірів. Все, що пов'язане з людиною, будується на цій основі: її минуле, теперішнє та майбутнє.

В минулому, теперішньому та майбутньому тіло грає дуже важливу роль. Саме за допомогою фізичного тіла людина усвідомлює всі ці три стани часу. Якщо є тіло, то є все, якщо немає тіла – немає нічого. Я кажу це вам, виходячи з власного досвіду. Я знаю, що означає знаходитися поза межами власного тіла, і що таке – бути присутнім у власному тілі. Я також знайомий з такими станами, як повний вихід у внутрішній світ. Якщо людина не присутня одночасно в обох світах – зовнішньому та внутрішньому – то немає нічого. Адже людині саме тоді належить увесь світ, коли у нього є знання. Досягнути стану максимального усвідомлення – це й означає наблизитися до просвітлення. Саме того, хто досягнув цього стану, можна назвати духовною людиною.

Саме за допомогою фізичного тіла людина пізнає зовнішній світ та світ внутрішній – світ власної душі. Тіло – інструмент пізнання найтоншого світу і світу безмежного, інструмент пізнання пустоти та нескінченності. Тіло володіє потенційною здатністю діяти. Крізь тіло протікає час. В ньому народжуються як благі, так і погані наміри. В області пупка розміщений енергетичний центр, який можна порівняти до електростанції. Серце людини призводить до дії всі системи організму, а мозок зайнятий творчою працею. Ця творча діяльність може йти двома напрямками – для самого себе або для зовнішнього світу, тобто, існує два можливих напрямки діяльності, на пізнання і розвиток внутрішнього світу або зовнішнього. На створення або руйнування.

Всі системи організму активуються завдяки чотирьом елементам: уму, інтелекту, свідомості та відчуттю справжнього “Я”. Всі ці чотири елементи діють кожен у своєму напрямку. Жива істота (джива) для того, щоб пізнати навколишній світ, з'єднується з душею (атмою) і в результаті цього з'єднання отримується душа живої істоти – дживатма. У дживатмі все відбувається відповідно до ментальних вражень, які набуло тіло. Адже яке насіння, таким і виросте дерево. Зародок майбутнього полягає саме в таких ментальних враженнях. Саме вони є джерелом всього. Джерелом, з якого виникає усвідомлення тіла та усвідомлення космосу.

Дуже важливу функцію по з'єднанню чотирьох різних частин фізичного тіла виконує нервова система. Крім того, хребет, кістки, м'язи, кровоносні судини – всі ці складові роблять свій вклад в те, щоб фізичне тіло функціонувало правильно. Всі вони однаково важливі. Лейкоцити, еритроцити, кістковий мозок, судини, волосся, статеві органи, нирки, ніс, вуха, рот, голосові зв'язки, серце, мозок і т. д. – існування всього перерахованого не має сенсу, якщо немає протікання п'яти життєвих потоків. Течія цих потоків відбувається як зсередини, так і ззовні. Але і ця течія марна, якщо немає світла, яке її направляє. Навіть від світла немає користі, якщо немає організаційного початку. Таким чином необхідна організаційна свідомість, яка є причиною руху, з'єднання та координації. Для з'єднання необхідні як воля свідомості, так і усвідомлення важливості природи, а також, усвідомлення ментальних вражень, які знаходяться в зародковому стані. Саме тоді й відбудеться справжня йога, справжнє з'єднання в рамках творення – від найтоншого до безмежного і від безмежного до найтоншого.

І в цьому процесі людина грає дуже важливу роль. Адже інструментом її пізнання є фізичне тіло. В якій би сфері діяльності вона не працювала, без істинного з'єднання, без справжньої йоги у неї нічого не вийде – вона не зможе повною мірою усвідомити ні навколишній світ, ні самого себе.

Людина йде шляхом, підготовленому їй природою. У фізичному тілі відбуваються різні природні процеси, які є показниками стану – життя чи смерті, є причиною ментальних вражень. Згодом ці ментальні враження перетворюються в дії, через які відбувається пізнання зовнішніх об'єктів. Так виникає причина для роздумів, міркування, думки, для виникнення благих та поганих намірів.

Для  відречення від зовнішнього світу живій істоті потрібно допомога як неба, так і фізичного тіла. Природа завжди знаходиться в русі, вона стає помічником, так само як і потоки думок, і звуки, і потоки енергії. Течія енергії в людському тілі є аналогією течії енергії в космосі. Потік позитивної та негативної енергії відбувається постійно – зсередини назовні та у зворотному напрямку. З енергетичних центрів, які розміщені в районі носу, вух, очей, статевих органів, на лобі та інших, в різних ситуаціях виходять різні енергетичні потоки. І за допомогою цих двох видів енергії – негативної та позитивної – ми пізнаємо навколишній світ. На основі цих вражень діє наше тіло, діє наш розум. Ті ж процеси відбуваються і на далеких планетах, на зірках та сузір'ях.

Всі враження розуму зберігаються у скарбниці ума. Це той самий інтелект, який людина використовує у процесі пізнання. Внутрішнє знання, коли воно виходить на зовнішній план, стає просто знанням, просто наукою. Такого роду знання визначається за допомогою слів. Це знання буває спрямоване в той бік, в який в цей момент направлений рух.

Наука систематизувала ці знання, перетворила їх в інструмент, який служить для користі людині – самозахисту чи творчій діяльності. Всі ці процеси продовжуються безперервно на землі, на морі, у повітрі. Це знання, яким володіють люди. Сама природа дала нам ці знання. Якби природа не була рухливою, мінливою чи постійною, то і людина не змогла б бути рухливою, активною чи постійною.

Наука – це найважливіший дар людству, це – частина загального знання. Інтелект – це те, що допомагає розвитку науки. Інтелект – це частина внутрішньої сутності людини. Хоча ця внутрішня сутність теж є частиною фізичного тіла. Якщо наука досі доводила величезну користь для людства, то уявіть, якою силою міг би похвалитися той, хто володів би істинним знанням.

Людина може досягнути досконалості вже в цьому житті, вона здатна на все. Людина може досягнути стану блаженства, але для цього потрібно повірити в себе, потрібно повернутися до своєї істинної сутності.

Поки у людини є фізичне тіло, вона може отримати досвід, може до чогось прагнути. Тіло – це досконале явище, створене природою. За допомогою тіла людина може пізнати навколишній світ. Поки є тіло, є зовнішній світ, є життя, є Бог і є світло.

Є тіло – є радість, є блаженство.

Є тіло – є знання, наука та інтелект.

Є тіло – є розум, є ум, є відчуття “Я”.

Є тіло – є свідомість, глибокий сон і постійність.

Є тіло – є душа і її враження.

Якщо немає фізичного тіла, то який сенс існування зовнішнього світу, і який сенс в існуванні світу внутрішнього? Таким чином, про фізичне тіло теж потрібно дбати. Адже якщо тілу не вистачає якихось речовин чи елементів, то чи варто його очищувати? Поживні речовини, які потрапляють в тіло, є також живленням для мозку. Ці речовини знаходяться в організмі не дуже довго, тому потрібно постійно підтримувати баланс в організмі, забезпечувати його корисними речовинами. Спочатку подбайте про здоров'я власного тіла, а потім будете дбати про здоров'я суспільства, нації та всього людства. Людина і сама може подбати про своє тіло за допомогою йоги, з'єднати в ньому минуле, теперішнє та майбутнє.

Людино! Ти хочеш побудувати для себе чудове життя чи зруйнувати його – знай, що все у твоїх руках! І твоя істина полягає саме в цьому, а решта – лише інструмент, потрібний нам для життя, для руху, для дії! Я вже знайшов для себе персональну істину, протиставив себе всьому світові. Істина, яку пропонував мені світ, не могла стати моєю, і я відправився на пошуки власної істини. Тому я ніколи не йшов на компроміси: чи то компроміс з навколишнім світом, із суспільством, з сім'єю чи з якоюсь конкретною людиною. Я шукав істину всередині себе. І істина, яку я там знайшов, стала потім істиною для сім'ї, суспільства, нації та для всього світу.

Ти – людина, у якої є фізичне тіло. Тому шукай істину сам. Відхиляй зовнішнє, збирай внутрішнє. З'єднай свою зовнішню людину з внутрішньою. З'єднай вираження з наміром, розум з умом, ум з інтелектом, інтелект зі своїм “я”, а власне “я” – з душею. І ти знайдеш свою власну істину. Щоб пізнати свою душу, ти наблизишся до вищої істини, і саме ця вища істина, яку ти виявиш, стане істиною для всього світу, для суспільства, нації, сім'ї.

Не біжи за світом що навколо тебе! Нехай світ, суспільство, сім'я самі прийдуть до тебе. Адже всередині тебе самого існує сім'я, існує суспільство, існує цілий світ! Спочатку пізнай цю сім'ю і це суспільство!

Кундаліні – це твій внутрішній вогонь! Іда, пінгала і сушумна – це твоя сім'я. Системи кровообігу та травлення – суспільство. Внутрішня сутність – нація. Твоє тіло – це твій світ. Йди у бік енергії разом з Кундаліні! Насолоджуйся допомогою своєї сім'ї! Вважай це суспільство своїм та захищай його, адже захист Батьківщини – це священний обов'язок кожного. Ти – частина всього світу! І все в цьому світі належить тобі! Спочатку пізнай цю істину, а істина, яку тобі нав'язує навколишній світ, від тебе нікуди не дінеться! Адже якщо не буде тебе самого, то що залишиться? Саме твоя особиста істина, твоя усвідомленість і є основою життя.

Людино! Згадай хоча б своїх героїчних предків! Хіба вони коли-небудь погоджувалися прийняти яку-небудь іншу істину, крім своєї власної? І істина наших предків тепер стала істиною для всього світу, стала символом нашого суспільства і всієї нації, стала ідеалом для всього людства. Про цю істину тепер говорять в монастиря, храмах, церквах, мечетях та гурудварах.

Подивися на життя великих духовних лідерів минулого: на життя Рами, Крішни, Будди, Махавіри, Вішну, Шиви, Ісуса, Мойсея, Мухаммеда, Ізмаїла, Адама і Єви, Ману і Шраддхи, Марії та Фатіми, Сіти, Саті, Савітрі, Міри. Подивися на життя Рамакрішни Парамахамси чи Віттхал Саї. Подивися на те, що проповідував Махатма Ґанді, Вівекананда, на те, що говорив Джавахарлал Неру чи на те, що говорять сучасні святі та вчителі. Хіба вони керувалися у своєму житті твоєю істиною чи ти взяв їхню істину собі на замітку? І в наш час багато просвітлених учителів, таких, як Махеш Йогі, Раджніш, Муктананда, Дхірендра Брахмачарі, Свамі Ананд Дев, Тата Баба, Хедакхан, Свамі Рам, Бхагван Рам Адбхут, Шрі Рам Шарма, Саї Баба, Чінмаянанда, та інші, дали нам океан священних знань. І в кожного з них своя істина, заснована на тому чи іншому переконані. Якщо людина керується у своєму житті чужими істинами, то він втрачає свою гідність. Істина, взята в когось в борг, ніколи не стане постійною, справжньою. Адже борг необхідно повернути. Така істина не залишиться з людиною назавжди.

У всіх священних книгах, у всіх священних текстах: чи то Пурани, Упанішади, Агами чи Біблія – скрізь містяться скарби істини, але ця істина відноситься до якогось конкретного моменту в історії, пов'язана з тим суспільством. Зі всіх цих великих істин та духовних відкриттів найбільша – гуманізм, – істина, яка спрямована на вдосконалення природи людини. Саме вона найшвидше наближає нас до Всевишнього, до Параматми. Саме це і можна назвати справжньою йогою. Йога – це істина, яка допомагає людині пізнати її на власному досвіді, наблизитися до самого себе та досягнути просвітлення.

Існують закони природи, закони, за якими живе людське суспільство, закони життя та особистий досвід конкретної людини. Людина, яка зуміла пізнати ці закономірності та повернути їх собі на користь, може вважати, що пізнала істину. Якщо ж людина не бачить, куди йти, то вона так і буде блукати в пітьмі, якщо не відбудеться якась подія, яка наставить її на правильний шлях.

Книга, яка зараз лежить перед вами, написала, щоб передати вам деяке послання. Вона повинна надихнути вас на те, щоб ви зрозуміли єдність істини, усвідомили плин часу та напрям дії, щоб ви відправилися на пошуки своєї власної істини. В цій книзі йогою ми  називаємо компроміс між різними переконаннями; об'єднання зовнішнього та внутрішнього, людини та природи, розуму та інтелекту, ума та внутрішнього “я”, людського его та душі, душі та Вищої Душі, Всевишнього, Параматми. Це – внутрішня домовленість, яка призводить до розуміння тонкого світу. Така йога знаходить тонкий план в матерії, причину того, що відбувається в тонкому світі, душу у фізичному тілі. Щоб бачити безмежне у всіх його проявах, ми повинні спочатку побачити зв'язок між душею та его, між его та умом, умом та інтелектом, інтелектом та розумом, розумом і органами відчуттів, між органами відчуттів та бажаннями, між бажаннями та духовністю, духовністю та любов'ю, любов'ю та ідеалами, благородством. Побачити взаємозв'язок між нашими бажаннями, сприйняттям, дотиком, нюхом, смаком, симпатіями та антипатіями, між всіма нашими прив'язаностями та пороками.

Саме тоді людина зможе знайти власну істину. Інакше, схильності характеру змусять її вічно блукати в цьому світі навпомацки, коли навколишній світ перетворюється для неї в одну велику проблему, в якій він в'язне все більше й більше.

Говорять, що розумінню єдності всіх проявлених форм, розумінню тої єдиної сутності, що лежить в основі всього, необхідно вчитися у річок та джерел. Ми порівнюємо самозречення з тим процесом, коли ріка зливається з морем. Океан вчить нас розглядати всі події нашого життя, та й саме життя, як дещо тимчасове, мінливе, подібно до того, як в океані виникають та зникають хвилі. Таким же чином ми можемо вчитися різним якостям у гір, в неба. Вони дані нам як зразок стійкості, легкості.

В цій книзі я багато розповідаю про велич та досягнення людини. Адже всі ми живемо в людському тілі, а отже, достойні великого життя. Поети, які оспівують наш Всесвіт, які оспівують людину, залишили без уваги деякі моменти, і в цій книзі я хочу зібрати воєдино всі знання про людину, і її природу та схильності.

Людина багато отримала від природи, але знання подарувало їй мову, здатність сприймати навколишній світ. В цій книзі я навів як сучасний погляд на природу “того, хто бачить” і “того, що бачать”, так і ті погляди на це питання, що були популярні в минулому.  Адже все в людині – це дар природи та ума. Навряд чи є щось крім цього.

Ця книга називається “Гімалаї говорять”. Я не придумував їй такої назви, мене змусили назвати її саме так. Я навіть не зміг її прочитати після того, як вона була написана. Адже я не творець літературних творів, я – не читач. Я – шукач істини на духовному шляху, я служу Всевишньому. Разом з природою я слідую уготованим мені шляхом. У мене немає часу ні на те, щоб читати, ні на те, щоб писати. Моя робота полягає в служінні, а це – завжди процес. Я вже давно з'єднав себе з природою. Давно вже розчинився у власній душі, давно присвятив себе Богу. Я вже давно занурився в той океан, де свідомість і матерія – єдині, де немає різниці між станом глибокого сну без сновидінь і станом неспання. Я пізнав своє справжнє “я” і саме воно є для мене істиною.

Ця книга про мої подорожі, про те, що я побачив і дізнався під час мандрування. І хоча – це моя особиста істина, вона може стати істиною і для всього світу. Тому що я – частина цього світу, я не відокремлений від усіх. Все, що відбувається в цьому світі, впливає і на мене. Я живу в цьому світі. Я, як і ви, перебуваю в людському тілі. Тому моя істина може стати й вашою.

Я хочу, щоб ви побачили життя з такої ж близької відстані, з якої бачив її я. Бо світ, який нас оточує, ніколи не стоїть на місці, він схильний до постійних змін. І людина теж не може зупинитися на своєму життєвому шляху. Ми постійно кудись рухаємося, приймаючи різні форми, перевтілюючись в різних тілах.  То втілюємося в людському тілі, то в тілі інших живих істот, божеств, гандхарвів, ракшасів. Цей шлях увесь час змінюється, але під час шляху не можна зупинитися та відпочити. Ми тільки можемо повернути на іншу стежину на перехресті доріг. Людина не знає, де на його шляху розставлені пастки, де вона може впасти, на якому перехресті зміниться її доля. Вона пізнала елементи, з яких складається навколишній світ, але забула про ті елементи, з яких складається вона сама. Тому я і прийшов до вас, щоб нагадати про те, що істину потрібно шукати всередині себе. Людина повинна осягнути власну велич, повинна зрозуміти, де саме збилася з істинного шляху. Я намагався донести до вас, не змінивши ні рядочка, ті слова, що говорять святі, які ховаються в Гімалайських печерах.

Я – матерія, але одночасно є і свідомістю. Якщо я зміг осягнути цю істину, то чому не зможете ви? Адже й у вас є фізичне тіло. Й у вас  присутній потік думок. І в цій книзі я прагнув того, щоб ви зрозуміли те ж саме, що колись зрозумів я.

Духовний шлях повний неймовірних таємниць, але саме ті, хто перебуває у фізичному тілі, змогли їх знайти. Навіть божества приймають образ людини. Ви теж володієте людським тілом, так невже ви не можете розкрити ці таємниці? Можливо ви заблукали на своєму шляху. Де б ви зараз не знаходилися, забудьте, що ви – мусульманин, індус, християнин, сикх, парс, буддист, недоторканий. Забудьте про колір вашої шкіри. Немає ні релігій, ні каст, ні громад. Ви просто людина!

Всі ви отримали людське тіло, за допомогою якого, а також за допомогою потоку власних думок, ви можете досягнути успіхів на духовному шляху, на шляху відданості та служіння. Під час своїх духовних пошуків ви можете розкрити всі ці невимовлені таємниці. Деяким людям було вигідно, щоб сфера духовності завжди була схована під покривалом таємниці. Вони з'єднали духовність з релігією, а релігію з образом Творця, який милує та карає. І самі вони, як представники цього Бога, від його імені стали робити все, що їм захочеться, розділили суспільство по національностях і релігійному принципу. І з цих сітей людині вже важко вибратися.

Чудеса, проявлення дивовижних здібностей – все це напрямлено на те, щоб у конкретного вчителя було як можна більше послідовників. Ви повинні звільнитися від цього і почати шукати істину в собі. Саме тоді духовність стане шляхом пізнання власної душі. Душа і тіло будуть перебувати в гармонії, і тоді покривало таємничості впаде саме собою. А ваш особистий досвід стане вашою істиною.

В цій книзі я намагався пояснити духовність в доступній та сучасній формі, не використовуючи зайву таємничість, в термінах йоги. Використовуючи науковий підхід.

Що таке духовність? Що таке навколишній світ? Який зв'язок між ними та життям людини? Чому люди постійно народжуються та постійно вмирають? Хіба людина не може жити вічно? Хіба не може позбутися від загальних упереджень та продовжити своє життя на багато тисяч років?

Люди, які прагнуть до духовного розвитку, читають велику кількість спеціальної літератури. Ці книги часто перекликаються одна з одною. Автори беруть священні тексти та трактують їх по своєму, чи використовують цитати зі священних текстів та вислови великих вчених для підтвердження власних слів.

Книга, яка знаходиться перед вами, зовсім інша. Тут ви не знайдете посилань на інші джерела, повчальних притч та прикладів з минулого. Це – незалежний твір, написаний простою та доступною мовою. В ньому описується все те, що відбувається з нами в повсякденному житті. Тут також описується досвід тих просвітлених, що медитують в печерах Гімалайських гір, на берегах священного Гангу, священної Нармади чи в лісових хатинках.

В тому, що я розповідаю немає ніяких таємниць, хоча я і розповідаю інколи про дивовижні події. Я відкрив всі ці таємниці для вас. Інколи я розповідаю про відлюдників, які живуть в печерах Гімалайських гір, інколи про життя гандхарвів, кіннарів, якшів та інших божественних істот. Розповідаю про істоти, які живуть у воді. Інколи вам може здатися, що все це – тільки фантазії. Але чим далі ви будете просуватися духовним шляхом, тим більше буде рости ваша цікавість і ваше бажання побачити на власні очі ці незвичні речі. Ваш душевний стан може змінюватися. Ви можете розчулитися і раптово заплакати чи відсторонитися від усього, що відбувається, та сприймати навколишній світ ніби з боку. Але коли ви отримаєте істинне знання, то зрозумієте, як це важливо – бути людиною, перебуваючи в лабораторії фізичного тіла.

Зараз багато говорять про літаючі тарілки. Адже навіть вчені не змогли досі розкрити цю таємницю. Але це – ніяка не таємниця. Це – реальність, тому що життя на інших планетах існує, і воно вже неодноразово описане.

Мені часто хочеться поговорити про життя на Марсі чи на Венері, але мене постійно зупиняють. Напевно час говорити про це ще не прийшов. Венера оточена шаром різноколірних хмар. Там є і форми, і запахи, та інші прояви, завдяки існуванню яких ми можемо говорити про присутність життя. На багатьох планетах я бачив істот, які приймали деякі матеріальні форми. Через деякий час вони знову зникали в тонкому світі.

Я провів довгі місяці зі просвітленими відлюдниками, які мешкають в печерах Гімалайських гір. Які там ховаються скарби знань та важкодоступної мудрості! Я бачив в Гімалаях тисячі озер, бачив оголених жінок, які в них купалися. Це були жінки неписаної краси. Є там також таємні печери, де вже сотні років зберігається золото, срібло та дорогоцінності, старовинні монети та начиння. Я також зустрічався з учасниками героїчного епосу “Махабхарата”, бесідував з ними. Про це я теж згадав в книзі, яка лежить перед вами.

В цій книзі я розповідаю про те, хто такі “снігові люди”, тобто ті, хто живе в Гімалаях. Про те, де саме вони живуть, про що говорять і що роблять. Крім того, я розповідаю про природу, про дивовижні події, які інколи відбуваються, про ті істоти, що живуть на зірках та інших планетах.

Ви будете читати цю книгу і, напевно, здивуєтеся. Але якщо ви самі відправитеся в подорож шляхом духовного розвитку, то на власні очі побачите набагато дивовижніші події. Тоді все, викладене у книзі, здасться близьким та рідним. Ця книга – не тільки пусті роздуми, але, перш за все, інструкція до дії. Тут надаються і фотографії тих людей, про зовнішність яких вам, можливо, було б цікаво дізнатися.

Один раз відчуйте все це на власному досвіді, і Гімалаї стануть вашим рідним домом. Книга “Говорять Гімалаї” стане вашим помічником, коли ви самі відправитеся туди. Відправляйтеся в Гімалаї, відкрийте книгу і ви знайдете там все те, що було в ній описано.

Я постараюся зробити так, щоб доставити вас туди якнайшвидше. І якщо у вас пробудиться істинне бажання, то ви обов'язково потрапите туди. Якщо ви створили намір до дії, все обдумали та зважено прийняли рішення, то ви обов'язково отримаєте шанс розкрити таємниці Гімалаїв. Тоді зовнішнє знання з'єднається з внутрішнім. Тоді все буде належати вам: і світ, і Бог, і ви самі.

Інколи я по декілька разів описую одну і ту ж подію. Але кожного разу це відбувається по-новому, в новому контексті. Тому не вважайте ці слова зайвим вантажем, а спробуйте зрозуміти їхнє істинне значення.

Інколи викладення стає важким для розуміння. Але потім все саме собою проясниться, бо я залишив слова та стиль викладення Горакхнатха Джи без змін. Це – його особливий стиль.

Що означає “мистецтво”, “межа”, “Лакшмі” та багато іншого – ви зрозумієте, в міру прочитання книги.

Ця книга однаково стосується як психології, так і метафізики. В ній я закликаю всіх людей світу до об'єднання. В ній я роздумую про долі світу і разом з тим звертаю увагу на долю нашої рідної країни (Індії). Суспільний уклад та кастовість є перешкодою в розвитку нашої країни. Корупція є причиною її занепаду.

Насилля, анархія, грабіж, беззаконня – все це є наслідком слабкості центральної влади. А головна проблема нашої країни – це деспотизм, корупція, коли інтересами країни та нації в цілому жертвують заради інтересів клану. Звідси протікає лицемірство, яке скрізь проростає пишним цвітом. Характер наших політичних лідерів далекий від досконалості, і часто вони вкидають країну у вир ще більших бід та нещастя.

Чому ж так відбувається? Я дав дуже прості та витончені рекомендації з приводу того, як можна виправити положення. Це – вільний, незалежний погляд на речі. Шлях нації – це шлях однієї конкретної людини, і саме людина може змінити життя всієї країни. Саме про це я і роздумував на сторінках цієї книги.

Якщо людство не буде розвивати особисті якості окремо взятих людей, якщо людина не захоче змінитися на краще, то все, що відбувається, призведе, скоріше за все, до третьої світової війни. На сторінках цієї книги я роздумую про це також і намагаюся дати рекомендації з приводу того, як запобігти цій ситуації. Як змінити панівні у світі руйнівні тенденції, як перетворити їх в тенденції творчі? Я спробував в декількох словах сказати дуже багато, але ці слова зможуть принести користь тільки тоді, коли людина навчиться використовувати їх на практиці.

Всі мислителі: чи то гуманісти, чи патріоти, духовні чи молодіжні лідери – всі без виключення хочуть зробити щось хороше для своєї країни. Всі хочуть, щоб людина змінилася в кращий бік, щоб життя було мирне та безпечне, щоб люди жили в любові, і щоб в державі царювали закон та порядок. Ніхто не хоче, щоб відбувалося насилля, грабіж, війна. Але в даній ситуації одного бажання недостатньо. Кожному необхідно зробити якісь конкретні зусилля. Саме тоді ці зміни можна впровадити на рівні сім'ї. Від рівня сім'ї ми можемо переходити на суспільний рівень, від нього – на рівень нації, а потім – на рівень всього світу. Це – послання кожній людині у світі про те, що вона повинна бути уважна. Над всіма нами сьогодні нависла загроза війни. Всі бояться за власне життя. Смерть – це така кохана, чия любов ніколи не залишиться без взаємності. Вона обов'язково рано чи пізно прийме вас у свої обійми, в яких ви назавжди заснете, і тоді ваше багатство, ваша посада, слава, ваші родинні зв'язки – все втратить сенс.

Вже сьогодні потрібно щось робити для того, щоб пробудитися. Таким чином можна очистити свою карму, і тоді смерть буде не владна над вами.

Ви зустрічаєтеся з людьми та розлучаєтеся з ними. Хіба не бачите, хто з них що саме забирає з собою, а що залишає? Хіба події вашого життя не ведуть вас до просвітлення? Чому ж ви продовжуєте робити те, що не є вашим? Те, що вашим не буде ніколи?

Спробуйте зацікавитися тим, що належить вам по праву. Це – те, що ви до сьогоднішнього дня ще не знайшли. Навіщо ви боретеся за те, що вже давним-давно отримали? Навіщо витрачаєте на це так багато енергії? Не слід витрачати свою енергію даремно. Перестаньте сумніватися та тонути в протиріччях. Шукайте те, що належить саме вам.

Якщо ви вже задумалися про духовність, то ваші думки про людину та людство вже володіють достатньою силою та зрілістю. Думка має величезну силу. Саме з допомогою думки створюється атомна та бактеріологічна зброя, і за допомогою думки також можна зупинити цю гонку озброєнь. За допомогою хвилі думки можна надіслати послання миру всьому людству. Людина є причиною всього: як руйнування, так і творення. Якщо думки людини забруднюються, то, вважайте, що і саме людство стоїть на порозі загибелі. Ми можемо врятувати цей світ, очистивши власні думки. І саме цього вимагає від вас сучасність. Людство в небезпеці, воно благає про допомогу. Воно стогне під гнітом насилля. Почуйте ж цей заклик! Допоможіть нашій планеті позбутися цього болю. Інакше нас очікує повна катастрофа: природа збунтує і все занепаде. І тоді вже дійсно не залишиться ніякого виходу. Тому тут ми говоримо про різні види йоги, за допомогою яких ви можете привнести позитивні зміни в життя нашої планети, а також усвідомити самого себе. Якщо ви боїтеся практикувати все це, то зверніться до мене, я обов'язково постараюся вам допомогти.

У створені цієї книги величезний внесок зробили Баба Горакхнатх, Махаватар Баба, Сарвешварананда, Матхурадас, Сундар Натх і Харі Баба.

Але як я можу виразити свою подяку тій дівчині, яка є втіленою ніжністю, любов'ю, бажанням та натхненням. Вона багато разів зустрічалася мені на моєму життєвому шляху. Інколи вона поставала переді мною в образі Лакшмі, інколи як саме мистецтво, інколи як межа та границя, інколи як Мінакши, а інколи як істинне натхнення. Інколи як запитання, а інколи як вираження любові. Інколи вона поставала переді мною у вигляді квітки, яку розтоптали жорстокі ноги, інколи як бажання, яке обурює душу. Інколи вона, як сама Любов, вказувала мені шлях, інколи як материнська ніжність, заколихувала на своїх грудях. Інколи спокушала розкішшю та пишністю. Інколи вона викрадала розум, а інколи навпаки надихала до звільнення.

Вона і дівчина, і кохана, і любов, і ніжність, і натхнення. Вона завжди зі мною. Інколи вона присутня у моєму умі, інколи живе в моєму сні, інколи в розумові, інколи у свідомості, інколи в его, інколи у фантазіях, інколи у глибокому сні без сновидінь, інколи в стані неспання. Вона зі мною і в йогічному сні. Вона й у прив'язаності, вона і в безпристрасності. Вона і в минулому, вона і в теперішньому, вона і в майбутньому. Вона і Шива, вона і Шакті.

Все що є, належить їй, а також і вам, бо вона – скрізь. Якщо є вона, то існуєте і ви. Без неї не було б і вас. Ви просто не можете її впізнати. Хоча б одного разу подивіться уважніше, спробуйте її впізнати, вона обов'язково постане перед вами.

Адже найпристрасніше бажання – це натхнення, стимул до звільнення, це – об’єднання, ніжність, любов, це – зв’язок, це – природа, Пракриті, Пуруша, це – світло, це – рух. Ви звикли вважати, що пристрасне бажання – це похіть. Але бажання бувають різні: одне призводить до звільнення, інше є основою для ілюзій, підтримує розділення, всі прив'язаності, симпатії та антипатії.

Та ж сама дівчина може бути оголеною спокусницею, а може бути чудово одягненою та прикрашеною красунею, яка вказує шлях. З одного боку – омана, з іншого – просвітлення. Ось ви й зробіть цю дівчину своїм путівником, і вона приведе ваш корабель до безпечного берега. Тоді ви зрозумієте істинне значення форми, кольору та запаху.

Я закликаю всіх знищити свою минулу карму. Так, шлях може бути довгим. На цьому шляху існує багато спокус, багато перехресть та розвилок. Невідомо, коли та де відбудеться вирішальний момент.  Я хочу познайомити вас з тою дорогою, на якій ви зможете досягнути просвітлення. Адже там ви можете отримати все. Продовжуйте йти вперед, і я обов'язково зустрінуся вам на цьому шляху. Бо зрештою всі ми зустрічаємося в одному і тому ж місці. Я чекаю на вас там.

Та людина, якою я став сьогодні, зобов'язана дуже багатьом людям та обставинам. Саме вони зробили мене таким. Я дякую моїй країні, моєму часові, людям, яких я зустрічав, всьому тому, що сформувало мене тим, ким я є сьогодні.

Я дякую всім тим чоловікам та жінкам, які йдуть духовним шляхом. Я благословляю їх, бо всі ми так чи інакше зв’язані один з одним. Все, що належить мені, належить і їм. Вони завжди можуть взяти те, що їм належить.

Я дякую тим великим людям, хто сказав: “Нехай завтрашній день стане твоїм, не думай про світ,  і все буде належати тобі.”

Якщо я зміг дати вам хоча б трішки з того, чим володію, то, надіюся, що з бруду виросте чудовий лотос, освітлений світлом людяності. Якби вдалося передати цю любов нашій країні, вона б стала символом мудрості та істинного знання, принесла б мир всій нашій планеті.

Тим душам, які збираються виконати цю місію, я посилаю свій привіт, і посилаю їм свою підтримку, щоб вони могли здійснити задумане.

Я вітаю та благословляю всіх тих чоловіків та жінок, хто відправляється сьогодні в дорогу та збирається йти шляхом самопізнання та духовності. Я вітаю вас, якщо до вас дійшло те послання, яке було сховане в цій книзі, яка називається “Говорять Гімалаї”.

Що б не відбувалося у світі, перш за все пам’ятайте, що ви існуєте. Завдяки тому, що ви є, існує і весь цей світ. Полюбіть свою смерть, шукайте істину, навчіться її розпізнавати. Адже істина – це і є ви самі. Це і є Бог, це і є ваша особиста істина. Після вас – немає нічого.

Пайлот Баба

 

Зміст > Читати далі

Прочитано 440 разів
Амріта

Амріта (Олександра Куліш) – письменник, перекладач, видавець, засновник та головний редактор порталу Мистецькі грані. Учениця Махайогі Пайлота Бабаджі (Шрі Сомнатх Гірі).

Email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Детальніше в цій категорії: Глава 1. Мати та материнська любов »

Все починається зараз

*

Все колись з чогось починається. А те, що необхідне на шляху, може прийти звідки завгодно і найголовніше – не пропустити ті чарівні миті, коли двері можливостей починають відкриватися.

 

ЛЮБОВ – ДВЕРІ У БЕЗСМЕРТЯ

Любов – це найкоротший шлях на якому немає втрат і поразок. Любов здатна на неймовірні речі, що недосяжні навіть для сильних.

 

ЧАС Є ПРИЧИНОЮ ВСІХ ЗМІН

Можна використовувати час для змін, а не змінюватись з часом. Час може як знецінити щось, так і навпаки. Якщо є намір, то час – це можливість. 

 

НЕПОХИТНИЙ НАМІР І САНКАЛЬПА

Найголовніше, те чим володіє йогин – це непохитний намір та санкальпа. Маючи санальпу йогин творить й реалізовує усі свої справи.